top of page
Foggy Forest
MILJÖARBETE
 • Cardinalis Miljövård ska med helhetssyn aktivt verka för en bättre miljö

 • Att endast använda oss av kemtekniska medel som är märkta med svanen eller

 • liknande.

 • Att använda oss av doseringsanordningar och därmed undvika överdoserings

 • problemet.

 • Att använda oss av lågenergikrävande maskiner.

 • Att använda torra städmetoder i så stor utsträckning som möjligt och därmed minska

 • risken för allergier.

 • Att byta vår fordonspark till minst miljöklass 2.

 • Att samordna distribution av material och maskiner till städobjekten på ett sådant

 • sätt att vi bidrar till minskat avgasutsläpp.

 • Att tillse att samtligt städutrustning är så ergonomiskt utformad som möjligt.

ISO-CERTIFIERADE

Vi är stolta över att Cardinalis Miljövård AB använder ett miljöledningssystem med ISO 14001 som grund för
vårt miljöarbete. 

Märke F-9001+14001 17021-2018-1.jpg
Kundpolicy

Vår kundfilosofi, som genomsyrar hela vårt företag, innebär att alltid erbjuda professionell, ansvarsfull och personlig service samt att alltid leverera i tid.

Kvalitetsarbete

Syfte med vårt kvalitetsarbete är att se till att våra tjänster och produkter uppfyller kundens krav.

Personalpolicy

Cardinalis Miljövård ska utvecklas genom att ta tillvara på och ständigt utveckla företagets samlade kompetens och erfarenhet.

Verksamhetspolicy

Cardinalis Miljövård AB har som affärsidé att städningen hos våra kunder ska utföras på ett sådant sätt att den uppfattas som en del i den egna verksamheten och uppfyller kundens krav på god arbetsmiljö för den egna personalen och andra besökande.

bottom of page