top of page
High Fives
PERSONALPOLICY

Cardinalis Miljövård är ett mångkulturellt företag med anställda från många olika länder och kulturer.

Vi lägger stor vikt vid att hålla personalen motiverad – ett bra utfört arbete belönas.

En stor del av våra ansträngningar går ut på att ha en väl fungerande arbetsledning, där våra kunder har en och samma kontaktperson.

Grundplattan är kommunikation och att vara i stadig kontakt med både städare och kund.

Vid rekrytering, personlighetstestar vi de sökande för att finna de mest lämpliga för vår verksamhet.

 

Vår personal genomgår grundutbildning i allmän städning, organisationsstruktur, kundkontakt och samarbetsförmåga. Därefter vidareutbildar vi personalen inom respektive specialområde, med avsikten att skapa specialister.

 

Cardinalis Miljövård ska utvecklas genom att ta tillvara på och ständigt utveckla företagets samlade kompetens och erfarenhet.


Vi vill att samtliga medarbetare ska kunna känna glädje och trygghet i sin anställning.


Detta försöker vi uppnå genom bland annat

—Pngtree—check mark icon design template

 Grund- och vidareutbildning samt kompetensutveckling på kort och lång sikt

—Pngtree—check mark icon design template

Rak och öppen dialog inom företaget

—Pngtree—check mark icon design template

Kontinuerlig information om vad som händer inom Cardinalis Miljövård

—Pngtree—check mark icon design template

Utrymme för delaktighet, engagemang och handlingsfrihet

—Pngtree—check mark icon design template

 Goda utvecklingsmöjligheter via utbildning och avancemang inom företaget

—Pngtree—check mark icon design template

Årliga utvecklingssamtal

Företagsledningen har lång erfarenhet inom städbranschen och har sammanlagt städat i flera decennier.

Personalen är företagets största tillgång och vi värnar om våra anställda.

Verksamhetspolicy

Cardinalis Miljövård AB har som affärsidé att städningen hos våra kunder ska utföras på ett sådant sätt att den uppfattas som en del i den egna verksamheten och uppfyller kundens krav på god arbetsmiljö för den egna personalen och andra besökande.

Läs mer
Kvalitetsarbete

Syfte med vårt kvalitetsarbete är att se till att våra tjänster och produkter uppfyller kundens krav.

Kundpolicy

Vår kundfilosofi, som genomsyrar hela vårt företag, innebär att alltid erbjuda professionell, ansvarsfull och personlig service samt att alltid leverera i tid.

Miljöpolicy

Vi är stolta över att Cardinalis Miljövård AB använder ett miljöledningssystem med ISO 14001 som grund förvårt miljöarbete. 

bottom of page