top of page
Forest Trees
KVALITETSARBETE

Syfte med vårt kvalitetsarbete är att se till att våra tjänster och produkter uppfyller kundens krav.

• Kvalitetskontroller görs en gång per månad. Dessa dokumenteras och kunden får en kopia.


• Driftmöten sker en gång per månad under första kvartalet, därefter en gång per kvartal. Tillsammans med kundens representant gör vi en utvärdering gällande kvalitetsrapporter, avvikelser, revisioner samt åtgärder.Reklamationer åtgärdas snarast möjligt och effektivt för att kunden ska vara nöjd och bibehåller en bra kundrelation.


• Genom kontinuerliga kontroller av våra leverantörer säkerställer vi att kraven på kvalitet och miljö uppfylls enligt gällande normer.


• Personalen genomgår utbildningar och informationsträffar för att ta del av olika kraven på kvalitets- och miljöarbete.


• Cardinalis Miljövård strävar efter att konstant förbättra sina kvalitetsmetoder och är lyhörd för all form av information och kunskap som kan leda till ett förbättrat styrredskap.


• Vi är lyhörda för synpunkter och förslag från våra kunder och på så sätt kan vi uppleva till kundens krav på hög kvalitetsarbete med hänsyn till gällande miljökrav.

Vi städar uteslutande med miljövänliga metoder och testar ständigt nyheter på marknaden för att ligga i framkant vad gäller miljö, ergonomi och effektivitet.

Alla ytmaterial har sitt bästa sätt att städas. Idag finns det ett mycket större materialomfång ute hos våra kunder än vad det gjorde för ett antal år sedan.

Golv i alla dess former och färger, mattor i ännu fler variationer och arbetsplatser som ingen är den andra lik. Här krävs kunskap, erfarenhet och aktiv bevakning för att hela tiden städa med rätt metoder.


Att städa med fel metoder är tyvärr något som kan bli dyrt att åtgärda i slutändan. I värsta fall kan det leda till att man får byta ut produkten, golvet, bordet. Låt inte det hända dig! Ta hand om dina saker på rätt sätt så kommer dom ge dig nytta och glädje i många år, då finner du god ekonomi och ett grönt tänkande.


Moderna städredskap, torra och fuktiga metoder, biologiska rengöringsmedel, mikrofiber med mera.

Vi har arbetat professionellt med lokalvård sedan 2001 och vi hänger med i utvecklingen varje dag så du kan vara säker på att vi städar dina lokaler på ett korrekt sätt.


Förutom kompetent personal och moderna arbetsmetoder fäster vi stor vikt vid miljö och kvalitet – endast det bästa är gott nog för våra kunder och vår personal.


Enligt oss är det helt enkelt lättare att utföra ett bra arbete om man har bra redskap till hjälp. Dessutom syns våra redskap lika mycket som vår personal i våra kunders lokaler och vi vill bidra till att dina besökare får ett proffsigt intryck vid ett besök i dina lokaler.

Verksamhetspolicy

Cardinalis Miljövård AB har som affärsidé att städningen hos våra kunder ska utföras på ett sådant sätt att den uppfattas som en del i den egna verksamheten och uppfyller kundens krav på god arbetsmiljö för den egna personalen och andra besökande.

Kundpolicy

Vår kundfilosofi, som genomsyrar hela vårt företag, innebär att alltid erbjuda professionell, ansvarsfull och personlig service samt att alltid leverera i tid.

Personalpolicy

Cardinalis Miljövård ska utvecklas genom att ta tillvara på och ständigt utveckla företagets samlade kompetens och erfarenhet.

Miljöpolicy

Vi är stolta över att Cardinalis Miljövård AB använder ett miljöledningssystem med ISO 14001 som grund förvårt miljöarbete. 

bottom of page