top of page
Holding Plant
VERKSAMHETSPOLICY

Cardinalis Miljövård AB har som affärsidé att städningen hos våra kunder ska utföras på ett sådant sätt att den uppfattas som en del i den egna verksamheten och uppfyller kundens krav på god arbetsmiljö för den egna personalen och andra besökande. Lokalerna skall vara inbjudande och ska vårdas så att onödigt slitage undviks. Detta skall uppnås genom ständiga förbättringar och en god kommunikation med kund och anställda.

Vi strävar efter att göra detta på ett effektivt sätt och till hög kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan genom transporter.

Vi vill förverkliga vår målsättning genom att:

  • Vara ett Kvalitets- och Miljöcertifierat företag enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och arbeta enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter och regler.

  • Systematiskt arbeta med ständiga förbättringar av vårt verksamhetsledningssystem.

  • Känna till och leva upp till de lagar, förordningar och andra krav som gäller vår verksamhet.

  • Förebygga brister i kvalitet, inre och yttre miljö genom kontroller och planering.

  • Upptäckta brister i vår verksamhet skall utredas och åtgärdas inom den planerade tiden.

  • Söka vägar att öka kundernas tillfredsställelse när det gäller våra tjänster samt erbjuda kunden ett bra miljöval.

  • Ge personalen förutsättningar att ta eget ansvar inom sitt arbetsområde för att vilja delta i företagets strävan för ökad kundtillfredsställelse, miljöeffektivitet och en god arbetsmiljö genom information och utbildning.

  • Alla anställda rapporterar avvikelser i verksamheten.

  • Prioritera att anlita leverantörer som påverkar våra verksamhetsmål positivt.

Märke F-9001+14001 17021-2018-1.jpg
uc-logo-175.png
aaa-logotyp.png
id06_nyhet.png
almega-logo-orange-2.png
fora.jpg
byggforetagen-medlem-logo.png
Kundpolicyn

Vår kundfilosofi, som genomsyrar hela vårt företag, innebär att alltid erbjuda professionell, ansvarsfull och personlig service samt att alltid leverera i tid.

Kvalitetsarbete

Syfte med vårt kvalitetsarbete är att se till att våra tjänster och produkter uppfyller kundens krav.

Personalpolicy

Cardinalis Miljövård ska utvecklas genom att ta tillvara på och ständigt utveckla företagets samlade kompetens och erfarenhet.

Miljöpolicy

Vi är stolta över att Cardinalis Miljövård AB använder ett miljöledningssystem med ISO 14001 som grund förvårt miljöarbete. 

bottom of page